ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ ПРИ ВУСИ

Центърът за кариерно развитие (ЦКР) е обслужващо звено на ВУСИ и има за предмет на дейност подпомагане на професионалното ориентиране и кариерно развитие на младите хора – студенти, докторанти, специализанти и др. от ВУСИ!

Стажантски програми на Пощенска банка.

Стажантска програма на Kaufland.

Стажантска програма на EVN България. 

Стажантска програма ДСК Старт в кариерата

Българска народна банка - свободни работни места за експерти в отдел „Макроикономически изследвания", дирекция „Икономически изследвания и прогнози" - юли 2024

Дирекция „Бюро по труда” - Пловдив 

Telus International с актуални отворени позиции - юни 2024, Travel Experience Specialist with English, Ambassador

"Велмакс лукс" ЕООД - актуална отворена позиция за търговски представител 

 

В Кариерния център към ВУСИ студентите могат да намерят:

Актуална информация за пазара на труда;
Помощ в професионалната реализация по отношение на реализацията;
Консултации за изготвяне на личен кариерен план;
Връзка с потенциални работодатели;
Стажантски програми;
Съдействие за професионална реализация.
Центърът за кариерно развитие е свързващо звено между образованието и трудовия пазар. Работата му е насочена към:
Осигуряване на актуална информация за предлагането на свободни работни места на пазара на труда;
Предоставяне на информация за стажантски програми;
Организиране на срещи между студенти както с представители на професионални гилдии, така и с отделни работодатели;
Съдействие при организирането и провеждането на студентски стажантски програми за придобиване на първоначален професионален опит;
Подпомагане на студентите в ориентирането им в новите тенденции на трудовия пазар, в изискванията към служителя като умения и качества на личността;
Организиране на обучения за придобиване на допълнителни личностни качества и умения, способност за обективна личностна оценка и самооценка;
Подпомагане при изграждането и реализирането на лична стратегия за професионална реализация и кариерен план;
Индивидуални консултации във връзка с професионалната реализация.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА (825 Kb)
За да се регистрирате в ЦКР на ВУСИ трябва да попълните регистрационна форма. Можете да изтеглите регистрационната форма по-долу и да я изпратите по електронен път на е-mail: kariercentar @ vusi.bg

Адрес:
Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Телефон:
Пловдив
0884 605 940

e-mail:
Пловдив
kariercentar @ vusi.bg

Адрес:

Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Телефон:

Пловдив
0884 605 940

e-mail:

Пловдив
kariercentar @ vusi.bg

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини