ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ ПРИ ВУСИ

Центърът за кариерно развитие (ЦКР) е обслужващо звено на ВУСИ и има за предмет на дейност подпомагане на професионалното ориентиране и кариерно развитие на младите хора – студенти, докторанти, специализанти и др. от ВУСИ!

Стажантски програми на Пощенска банка

Свободни работни места дирекция „Бюро по труда” - Пловдив към дата 14 септември 2021 г.

Свободни позиции в международния секретариат на НАТО
На 08.04.2021 г. от 11:00 ч. ще се проведе виртуален ден на кариерата. Присъственото събитие е планирано за 12.05.2021 г. от 10:00 до 16:00 ч. в Конгресния център на Международния панаир.
Alimardan Bay Topchubashov International Fellowship
International Admission Flyer

Актуални стажантски програми:

Кампания за летни студентски стажове в държавната администрация 

В Кариерния център към ВУСИ студентите могат да намерят:

Актуална информация за пазара на труда;
Помощ в професионалната реализация по отношение на реализацията;
Консултации за изготвяне на личен кариерен план;
Връзка с потенциални работодатели;
Стажантски програми;
Съдействие за професионална реализация.
Центърът за кариерно развитие е свързващо звено между образованието и трудовия пазар. Работата му е насочена към:
Осигуряване на актуална информация за предлагането на свободни работни места на пазара на труда;
Предоставяне на информация за стажантски програми;
Организиране на срещи между студенти както с представители на професионални гилдии, така и с отделни работодатели;
Съдействие при организирането и провеждането на студентски стажантски програми за придобиване на първоначален професионален опит;
Подпомагане на студентите в ориентирането им в новите тенденции на трудовия пазар, в изискванията към служителя като умения и качества на личността;
Организиране на обучения за придобиване на допълнителни личностни качества и умения, способност за обективна личностна оценка и самооценка;
Подпомагане при изграждането и реализирането на лична стратегия за професионална реализация и кариерен план;
Индивидуални консултации във връзка с професионалната реализация.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА (825 Kb)
За да се регистрирате в ЦКР на ВУСИ трябва да попълните регистрационна форма. Можете да изтеглите регистрационната форма по-долу и да я изпратите по електронен път на е-mail: kariercentar @ vusi.bg

Адрес:
Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Телефон:
Пловдив
0884 605 940

e-mail:
Пловдив
kariercentar @ vusi.bg

Адрес:

Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Телефон:

Пловдив
0884 605 940

e-mail:

Пловдив
kariercentar @ vusi.bg

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини