Професионални курсове

i

Видове курсове

Краткосрочни
Дългосрочни

За нас

Обща информация
Контакти

Програми за квалификация

ЦПО
Следдипломна
Специализация

Център за професионално обучение

Центърът за професионално обучение към ВУСИ е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерство на образованието под лиценз № 200412156. НАПОО е единствената институция в България, предоставяща лицензия на организациите за професионално обучение.

Обучението в Центъра за професионално обучение е насочено към всички, които желаят да придобият знания и умения за конкретна професия. А за тези, които вече практикуват дадена професия, ЦПО предлага възможност за усъвършенстване на уменията и разширяване на компетенциите в съответната област.

виж лиценз № 200412156 на центъра за професионално обучение (2 Mb)

В Центъра за професионално обучение към ВУСИ може да изучавате следните специалности и професии:

 • Специалност „Счетоводна отчетност” – професия „Счетоводител”;
 • Специалност „Икономика и мениджмънт” – професия „Икономист – мениджър”;
 • Специалност „Малък и среден бизнес” –професия „Сътрудник в малък и среден бизнес”;
 • Специалност „Текстообработване” – професия „Оператор на компютър”;
 • Специалност „Бизнес администрация” – професия „Офис – мениджър”;
 • Специалност „Цветарство” – професия „Озеленител”;
 • Специалност „Парково строителство и озеленяване” – професия „Озеленител”;
 • Специалност „Билкарство” – професия „Работник в горското стопанство”;
 • Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” – професия „Готвач”;
 • Специалност „Обслужване на заведения в общественото хранене” – професия „Сервитьор – барман”;
 • Специалност „Банкова охрана и инкасова дейност” – професия „Охранител”;
 • Специалност „Лична охрана” – професия „Охранител”;
 • Специалност „Физическа охрана на обекти” – професия „Охранител”;
 • Специалност „Вътрешни В и К мрежи” – професия „Монтажник на В и К мрежи”;
 • Специалност „Външни В и К мрежи” – професия „Монтажник на В и К мрежи”;
 • Специалност „Земеделие” – професия „Фермер”;
 • Специалност „Социални услуги на деца и семейства в риск” – професия „Социален работник”;
 • Специалност „Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания” – професия „Социален работник”;
 • Специалност „Фризьорство” – професия „Фризьор”;
 • Специалност „Бояджийски работи” – професия „Строител”;
 • Специалност „Строително дърводелство” – професия „Строител”;
 • Специалност „Строително тенекиджийство” – професия „Строител”;
 • Специалност „Покриви” – професия „Строител”.

Кандидатстването в Центъра за професионално обучение към Икономическия колеж не изисква приемни изпити и класиране по бал от Дипломата за средно образование. Кандидатстването се извършва по документи.

Документи за кандидатстване:

 • Молба по образец;
 • Диплома за средно образование;
 • Снимки паспортен формат – 4 бр.
 • Медицинско свидетелство за общото здравословно състояние, с резолюция от личния лекар, че избраната специалност не е противопоказна за здравето на кандидата;
 • Документ за платени такса за обработка на документи и семестриална такса;
 • Договор за обучение в Центъра за професионално обучение.

Лицензията от НАПОО предоставя възможност за издаване от Центъра за професионално обучение към Икономечиския колеж на утвърдените държавни документи в областта на професионалното образование.
Тези документи са:
Държавно Удостоверение – за обучение по част от професия;
Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професия.
Документите се издават на курсистите след задължително полагане на изпит по специалността пред тричленна комисия.Удостоверението и Свидетелството имат водни знаци и важат в цялата страна и в Европа.