Център за професионално обучение

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО – ВУСИ) е създаден през 2019 г. с Решение на УМС към ВУСИ от 19.02.2019 г. и е лицензиран Доставчик на обучения въз основа на Лицензия №2019121494, издадена на 23.09.2019 г. от НАПОО (Националната агенция за професионално образование и обучение).

ЦПО – ВУСИ има за мисия и цел създаването на умения за учене през целият живот чрез предоставянето на широка палитра обучения, свързани с придобиването или надграждането на социални и професионални знания, умения и компетентности.
Изграденият ЦПО към ВУСИ разполага с висококвалифициран преподавателски екип, състоящ се от хабилитирани преподаватели от и лектори от партньорски организации.

В ЦПО – ВУСИ може да изучавате следните специалности и професии:

Компютърна анимация – 213050
Компютърна графика – 213060
Графичен дизайн – 213070
Застрахователно и осигурително дело – 343010
Митническа и данъчна администрация – 344020
Митническа и данъчно обслужване – 344020
Оперативно счетоводство – 344030
Програмно осигуряване – 481010
Системно програмиране – 481020
Приложно програмиране – 481030
Икономическо информационно осигуряване – 482020
Текстообработване – 482030
Електронна търговия – 482040
Телекомуникационни системи /ТКС/– 523010
Телекомуникационни системи /МТС/ – 523020
Компютърна техника и технологии – 523050
Компютърни мрежи – 523050
Банкова охрана – 861010
Лична охрана – 861010
Физическа охрана на обекти – 861010

Документи за кандидатстване

  ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ  Адрес:
  Пловдив
  бул. “Кукленско шосе” № 13

  Телефон:
  +359 882 392 749

  e-mail:
  cpo @ vusi.bg

  Адрес:
  Пловдив
  бул. “Кукленско шосе” № 13

  Телефон:

  +359 882 392 749

  e-mail:

  cpo @ vusi.bg

   

  За нас

  Кандидат-студенти

  Студенти

  Центрове

  Научна и издателска дейност

  Новини