Център за професионално обучение

Видове курсове

Краткосрочни
Дългосрочни

За нас

Обща информация
Контакти

Програми за квалификация

ЦПО
Следдипломна
Специализация

Актуални курсове

Данъчни и митнически контрольори
Експерти в икономическото разузнаване
Защита на личните данни
Защита на класифицираната информация
Здравен мениджмънт
Контрольори по качеството на хранителните продукти на митници, тържища и пазари
Мрежови маркетинг
Предприемачество
Съдебни експерти (вещи лица, оценители) за оценка на стопанско имущество
Съдебни експертизи
Управление и развитие на човешките ресурси

Център за професионално обучение

Центърът за професионално обучение към ВУСИ, ЦПО-ВУСИ е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерство на образованието под лиценз № 2019121494. НАПОО е единствената институция в България, предоставяща лицензия на организациите за професионално обучение.
Обучението в Центъра за професионално обучение ЦПО-ВУСИ е насочено към всички, които желаят да придобият знания и умения за конкретна професия. А за тези, които вече практикуват дадена професия, ЦПО-ВУСИ предлага възможност за усъвършенстване на уменията и разширяване на компетенциите в съответната област.

В ЦПО – ВУСИ може да изучавате следните специалности и професии:

2130501 – Компютърна анимация
2130601 – Компютърна графика
2130701 – Графичен дизайн
3430102 – Застрахователно и осигурително дело
3440201 – Митническа и данъчна администрация
3440202 – Митническо и данъчно обслужване
3440301 – Оперативно счетоводство
4810101 – Програмно осигуряване
4810201 – Системно програмиране
4810301 – Приложно програмиране
4820201 – Икономическо информационно осигуряване
4820301 – Текстообработване
4820401 – Електронна търговия
5230102 – Телекомуникационни системи_ТКС
5230202 – Телекомуникационни системи_МКС
5230501 – Компютърна техника и технологии
5230502 – Компютърни мрежи
8610101 – Банкова охрана
8610102 – Лична охрана
8610103 – Физическа охрана на обекти

Контакти

Ръководител сектор СДКПО

Адрес: бул. Кукленско шосе№ 13

Email: kursove @ vusi.bg

Тел. номер: 032 345 615; 0882 392 745

Приемно време за консултации и записване:

Понеделник – Петък 09.00 – 16.00 часа