Център за дистанционно обучение

Висшето училище по сигурност и икономика е акредитирано за дистанционно обучение в онлайн среда, а експертите в Центъра за дистанционно обучение следят всички процеси и съдействат на студентите при навлизането им в една по-различна среда на обучение.

Студентите, академичният състав и администрацията на ВУСИ използват интерактивната платформа Microsoft 365. Тя дава изключително широки възможности за успешен и ползотворен учебен процес и постоянна връзка между студентите и преподавателите. Обучителният процес се осъществява през приложението Teams, където се провеждат лекциите и изпитите на всички студенти. Всеки студент има свой личен профил в платформата, през който посещава лекции, изпити и се свързва с колеги, преподаватели и администрация. За максимално улеснение те постоянно получават в екипите си в приложението актуална информация, касаеща образователния процес. Там студентите могат и да задават въпросите си директно на преподаватели и на администрация на ВУСИ.

Платформата включва разнообразни продукти, полезни в хода на обучението на студентите и правещи комуникацията бърза и лесна. Това са всички стандартни офис приложения, които се използват в ежедневието – Word, Excel, Power Point и т.н. Те са базирани в облачна технология и са с най-висока степен на защита. Това позволява съхраняването и споделянето на информация, без да се прави компромис със сигурността, и в същото време дава възможност за съвместна работа по проекти, лекции и задачи от различно естество. Умните приложения, като Teams, SharePoint и One Drive, помагат за по-доброто организиране на презентационните материали, пестят време и улесняват работата в екип, което е изключително важно при дистанционното обучение.

Адрес:
Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Телефон:
Пловдив
032 / 211 620

e-mail:
Пловдив
online @ vusi.bg

Адрес:

Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Телефон:

Пловдив
032 / 211 620

e-mail:

Пловдив
online @ vusi.bg

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини