Научни конференции

Предстоящи:

Научна конференция на тема “Образование и сигурност – предизвикателства и перспективи” – 30 март 2024 г.,
организирана от Академичното ръководство и Студентския съвет на Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив.


Архив:

Юбилейна международна научна конференция „РИСКОВЕ ПРЕД ЕТНОРЕЛИГИОЗНИЯ МИР В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ (в Югоизточна и Централна Европа)“ – 3 – 4 ноември 2023 г. (ISBN (pdf) 978-619-7343-95-3)
Сборник с доклади – ТОM I
Сборник с доклади – ТОM II

Студентска кръгла маса на тема “СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

Международна научна конференция “Изкуственият интелект в сферата на сигурността – предимства и заплахи”
Сборник с доклади – ТОМ I
Сборник с доклади – ТОМ II

Международна научна конференция “Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион”
Сборник с доклади – ТОМ I
Сборник с доклади – ТОМ II

Юбилейна международна научна конференция “СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА В НЕСИГУРНИЯ СВЯТ – ДИЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”
Сборник с доклади
Сборник с доклади – докторанти и студенти

Международна нaучна конференция “ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН

Международна научна конференция на тема “ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРЕХОД И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗСЛОЯВАНЕ” [листовка гръб]

Национална научна конференция на тема “ИЗВОДИ ОТ КРИЗАТА – ПОУКИ, ПРЕПОРЪКИ, СТРАТЕГИИ”

Научна конференция с международно участи на тема “ТУРИЗМЪТ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ”

Студентска научна конференция на тема “ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕЯ”

Национална научна конференция на тема “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПАЗАРА ПРЕЗ XXI ВЕК”

Студентска научна конференция на тема “УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСПЕШНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС”

Национална научна конференция на тема “ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЛИЧНОСТНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕН ПРОСПЕРИТЕТ

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини