Общественият посредник на Община Благоевград направи щедро дарение на ВУСИ

Feb 17, 2021

Десетки книги дари общественият посредник на Община Благоевград доц. д-р Валентин Василев на Висшето училище по сигурност и икономика. Изданията представляват специализирана литература в области, пряко свързани с обучението във ВУСИ. Сред дарението са сборници от различни събития и конференции с фокус върху управлението, както и издания, на които доц. Василев е автор или съавтор.

Ръководството на висшето училище благодари за направения жест. „За нас е удоволствие, че имаме възможността да участваме в обмен на научна литература, която може да бъде от полза на студентите и оценяваме високо дарението“, сподели президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов.

„Надявам се, че и други колеги, които имат възможност да бъдат съпричастни към разпространението на книгите и на науката като цяло биха станали част от подобна инициатива“, коментира доц. Василев и добави, че вярва, че предоставената научна литература ще бъде от полза на студентите и преподавателите във ВУСИ.

Предстои всички книги да бъдат заведени в библиотеката на вуза и съвсем скоро да бъдат на разположение на всички студенти и преподаватели.