Уважаеми дейци на образованието, науката и културата,

Уважаеми книжовници и просветители,

Уважаеми преподаватели, колеги и студенти,

Днес се прекланяме пред книжовниците и героите на националното ни освобождение, които защитиха и съхраниха през вековете духовните ценности на българската нация.

Денят на народните будители е символ на непоколебимата всеотдайност на поколения българи да поддържат живо националното ни самосъзнание и самочувствие, за да премине и оцелее народът ни през трудните перипетии на своята съдба.

Богатата ни история и култура пази имената на цяла плеяда от бележити българи, които са посветили делата и живота си в името на израстването на народа ни и съхраняване на националната ни идентичност.

Нека не забравяме величавото дело на създателите и дейците на духовната ни култура, на съвременните вдъхновители и будители, носещи факела на знанието и предаващи го от поколение на поколение.

Бъдете здрави и все така вдъхновени от каузата на науката, образованието и културата в името на просперитета на България!

Честит празник!

С уважение,

проф. д.п.н. Георги Манолов

/президент на ВУСИ/