Уважаеми дейци на образованието и науката,

Уважаеми преподаватели, колеги и студенти,

От името на академичното ръководство на Висше училище по сигурност и икономика приемете най-сърдечни и искрени поздрави по повод 1 ноември – Деня на народните будители.

Този ден е посветен на всички български просветители и достойни личности, които пробудиха порива на народа ни към образование и книжовност и съхраниха националното ни самочувствие и дух.

Нашата историческа памет пази завинаги имената на създателите и радетелите на писмеността и духовната ни култура. Благодарение на делата им българската идентичност устоява на изпитанията през вековете и посреща съвременните предизвикателства.

С изключителен респект към днешните просветни и културни дейци, преподаватели и учители, изразяваме искрената си увереност, че дългът и отговорността в отстояване на завещаното от народните ни будители са от първостепенна важност за усъвършенстването на българското образование и овладяването на знанието от поколенията наши възпитаници.

Бъдете здрави и нека науката, културата и изкуството разкриват пред всички нас нови върхове, които да покоряваме водени от стремежа за развитието на България.

Честит празник!

С уважение,

проф. д.п.н. Георги Манолов

/президент на ВУСИ/