Уважаеми преподаватели, колеги и студенти,

Днес отбелязваме 114-годишнината от обявяването на Независимостта на България. Този мащабен исторически акт в Иван-Асеновия храм “Св. 40 мъченици” в древната столица Велико Търново е роден от свободолюбивия дух на българите за национална самостоятелност и идентичност. Така през 1908 година народът ни категорично отхвърля политическата си и финансова васалност от Османската империя и защитава правото си на национална независимост, на европейски просперитет и на равноправно членство в семейството на цивилизованите държави.

„Винаги миролюбив, Моят Народ днес копнее за своя културен и икономически напредък; в това направление нищо не бива да спъва България; нищо не трябва да пречи за преуспяването ѝ. Такова е желанието на Народа Ми, такава е неговата воля – да бъде според както той иска“, думи на княз Фердинанд I в Манифеста за провъзгласяване на независимостта, които са безспорен израз на делата на нашите предци, извървели трудния път от Освобождението през Съединението на Княжество България и Източна Румелия до извоюването на суверенитета на страната ни.

Ние честваме Независимостта на България не просто заради историческата значимост на тази дата, а защото тя е символ на решимостта на народа ни сам да кове съдбата си. Затова високата образованост и национална гордост трябва да бъдат пътеводител и на съвременното младо поколение в отстояването на суверенитета, справедливостта и достойнството на българския народ.

Честит празник на Независимостта!

С уважение,
проф. д.п.н. Георги Манолов
/президент на ВУСИ/