Уважаеми преподаватели, колеги и студенти,

На 6 септември преди 138 години  Източна Румелия се присъединява към Княжество България. Така България сбъдва едно от най-важните за историческото си съществуване дела – успява Съединението.

Днес се прекланяме пред подвига на съединистите, написали тази славна страница в летописа на народната памет. С чувство на искрена признателност отдаваме дължимото на предците ни, посветили живота си за свободата на родината и повели ни по пътя на устояване на нашата национална идентичност.

Българската история е изтъкана от различни по своя характер събития, но от нас зависи да продължаваме да възпитаваме младото поколение в дух на съзидателност и градивност, на решителност и конструктивност. Само така ще останем верни на заветите на апостолите на това велико родолюбиво дело и ще успяваме единни и целеустремени да реализираме общественозначимите каузи за благото на България.

Искрено преклонение и пред нашия Пловдив – символ на стремежа за свобода на българския народ. Честит празник на всички, които житейски и професионално са част от този град.

Да живее Съединението, да живее България!

 

С уважение,

проф. д.п.н. Георги Манолов

/президент на ВУСИ/