Диплома по „Икономика” носи над 980 лв. заплата

Nov 12, 2015

Висшето училище по сигурност и икономика за поредна година е сред регионалните лидери.

Дипломираните студенти от професионално направление „Икономика” получават средно над 980 лв. заплата. Това показва Рейтинговата система на висшите училища в България за 2015 година. Сумата се получава като среден месечен облагаем доход на завършилите професионалното направление през предходните 5 години, изчислени на базата на данни, предоставени от НОИ и АдминУни. От актуалното издание на Рейтинговата система на вузовете става ясно, че средният доход на завършилите професионално направление „Икономика” е 980 лв. 55 ст.

Висшето училище по сигурност и икономика за поредна година е сред регионалните лидери. Това показва оценката на Министерството на образованието и науката и консорциум от няколко неправителствени организации. Дипломираните студенти на ВУСИ получават средно на месец с до 42 лв. повече от тези, завършили други вузове в Пловдив и областта. Актуалните специалности в професионално направление „Икономика” гарантират най-висок доход на младите хора. Гъвкавите учебни планове и отличните практически умения са като магнит за фирмите, търсещи подготвени кадри. ВУСИ се радва на огромен престиж сред работодателите, което гарантира бърза реализация на трудовия пазар на завършилите студенти. Данните от Рейтинговата система показват, че процентът на регистрираните безработни в национален мащаб е значително по-нисък от средния за страната. Вижда се още, че в професионално направление „Икономика” Висшето училище по сигурност и икономика стои уверено пред редица други вузове в страната.

В Рейтинговата система за 2015 г. се сравняват 51 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на 52 критерия. Индикаторите са разделени на 6 групи, според основните категории, по които се оценяват вузовете. Ето какво показват тези в професионално направление „Икономика” за Висшето училище по сигурност и икономика.

В групата за „Учебен процес” почти показатели всички бележат съществен ръст. Удовлетвореността от учебния процес нараства от 9.21 през миналата година до 9.42 през настоящата. Ръст има и при теоретичната подговка. През 2012 година е 8.77, докато през тази достига 9.65. Преподаването, оценяването и интензивността на обучението също са с трайни положителни тенденции.

В тази за „Научни изследвания” чувствително се повишава подкрепата за участие на студенти в НИД. От 8.82 през 2012 година до 9.13 през 2015 година.

В групата „Учебна среда” ВУСИ бележи ръст във всичките 4 показатели. Удовлетвореността от учебната среда, оценката на материалната база, учебният график, както и оценката на библиотечния фонд значително повишават стойностите си от предходните изследвания.

В групата „Социално-битови и административни услуги” положителните тенденции в развитието на индикаторите също се запазват. Удовлетворението от социално-битовите и административни услуги, както и оценката на студентите за административното обслужване се повишават чувствително в периода 2012-2015 година. Подкрепата за кариерното развитие скача от 7.44 през 2012 година до 8.72 през настоящата.

В групата „Престиж” най-голям ръст на индикаторите има удовлетвореността от избора. От 94.51 през 2014 г., през 2015 се повишава до 97.27.

В групата „Реализация и връзка с пазара на труда” следва да се отбележи устойчивият ръст и непрекъснат растеж на осигурителният доход на завършилите студенти. Той се е повишил средно със 124 лв. в периода 2012-2015 година.

Всички данни от Рейтинговата система на висшите училища у нас показват, че ВУСИ затвърждава и подобрява не само регионалните си позиции в професионално направление „Икономика”, но и задава стандарти, с които се съобразяват всички висши училища в страната. ВУСИ е мотивираният и оправдан избор на качествен вуз, който предлага модерно обучение, квалифицирани преподаватели и успешна реализация на конкурентния пазар на труда.