Дипломата за висше образование е гаранция срещу бедност

Feb 8, 2016

Дипломата от реномиран вуз е сигурна гаранция, че няма да изпаднете в бедност. Това е заключението на експерти, които наблюдяват и анализират динамиката на пазара на труда в България през последните години. Според тях, висшистите получават над два пъти по-високи доходи от хората с начално образование. В групата на тези, преминали през основна и по-ниска степен на обучение, в която попадат 1,2 млн. българи, процентът на бедност е над 50 и дори достигна до 80 на сто.

На другият полюс са хората с висше образование и особено младите сред тях. Рискът от изпадане в бедност в тази група е едва 2%, а средният доход е значително над този за страната. Разделителната линия между тези, които живеят в нищета и хората с успешна кариера, е именно дипломата от престижен вуз. Работодателите ценят качествените знания и гъвкавите умения, които се получават в процеса на обучение. За тях са важни и практическия опит, изобретателността и способността да се взимат решения под напрежение в динамична среда.

Именно на това се учат студентите във Висшето училище по сигурност и икономика. Вузът е сред регионалните лидери, показва оценка на Министерството на образованието и науката и консорциум от няколко неправителствени организации. Рейтинговата система за 2015 г. сочи, че ВУСИ уверено върви нагоре и задава критерии, с които се събразяват всички висши училища в България. Дипломираните студенти от професионално направление „Икономика” получават около 1 000 лв. заплата. Сумата се получава като среден месечен облагаем доход на завършилите професионалното направление през предходните 5 години, изчислени на базата на данни, предоставени от НОИ и АдминУни.

Подобна е и картината в „Администрация и управление”. ВУСИ е на второ място в Пловдивска област, а разликите със следващите университети от региона са огромни и започват от 82 лв. на месец, достигайки 127 лв! С толкова повече средно на месец получават дипломираните студенти на ВУСИ от „Администрация и управление”, в сравнение с колегите си от другите вузове в града и областта.

Петото издание на Рейтинговата система показва, че завършилите „Национална сигурност” получават средно по 943 лв. 13 ст. Тези специалисти се очертават като едни от най-търсените на пазара на труда и безработицата сред тях е изключително ниска.

Гъвкавите учебни планове и отличните практически умения, които получават младите хора, са като магнит за фирмите, търсещи подготвени кадри. ВУСИ се радва на огромен престиж сред работодателите, което гарантира бърза реализация на трудовия пазар на завършилите студенти.

Експертите са категорични, че колкото и да се повишава качеството на основното образование, то не дава нищо друго, освен безработица и най-вероятно бедност. Картината сред завършилите средния курс се подобрява, но все още няма неоспорими данни, че уменията и разбиранията им за живота са достатъчни, за да си осигурят професионално развитие. То идва с дипломата за висше образование, а ако тя е от университет, който получава висока оценка от работодателите, то успехът е повече от гарантиран. Именно Висшето училище по сигурност и икономика е такъв вуз, превърнал се в запазена марка в българското образование.