Разпределение за защита на дипломна работа ОКС “Магистър”

Oct 19, 2021

Разпределение на залите за провеждане на защита на дипломна работа за ОКС „Магистър“, както следва:

Специалност

Час

Зала

1.

Финанси

Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

Счетоводство и контрол

Валутен, митнически и данъчен контрол

13:00 ч.

5 аудитория

2.

Здравен мениджмънт

Управление на софтуерни  технологии

Дигитален маркетинг

 

13:00 ч.

3 аудитория

3.

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Противодействие на тероризма

Криминалистика

Киберсигурност

Международни отношения и сигурност

Защита на информацията

Национална сигурност

Митническо разузнаване и разследване

Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност

14:00 ч.

2 аудитория