Научно-практическа дискусия на тема „Отговорността на държавата и общините за вреди“ се проведе във ВУСИ

May 26, 2022

Висшето училище по сигурност и икономика стана домакин на научно-практическа дискусия на тема „Отговорността на държавата и общините за вреди“. Срещата бе организирана съвместно с Адвокатска колегия – Пловдив, и премина под патронажа на председателя на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло Дерменджиев.

На дискусията присъстваха представители на Адвокатската колегия и професионалисти от бранша, преподаватели и студенти, като срещата откри президентът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов. „За нас е удоволствие да бъдем домакини на подобен форум, събиращ толкова професионалисти на едно място. Отправям към организаторите предложение да съберем материалите в издание, за реализирането на което Висшето училище би могло да съдейства“, обърна се към присъстващите в залата проф. Манолов.

В активната част на дискусията изложение на тема „Отговорността на държавата и общините за вреди“ направи проф. д-р Янаки Стоилов – член на Конституционния съд на Република България, а темата „За някои проблеми в практиката на общите и административните съдилища по ЗОДОВ и ЗТРРЮЛНЦ“ засегна Явор Колев – председател на Административен съд – Пловдив. За „КРБ и ЗОДОВ – колизия, конкуренция“ своите виждания изложи Георги Стойчев – адвокат от Софийска адвокатска колегия.

Разгледаните теми предизвикаха дълбока и ползотворна дискусия, в която участие взеха всички присъстващи, единодушни, че казаното по време на форума ще бъде полезно за практиката.

Заключителният обобщен анализ на научно-практическата дискусия представи проф. д-р Янаки Стоилов.