Дистанционното обучение получи висока акредитационна оценка

Feb 16, 2021


Висшето училище по сигурност и икономика продължава да провежда дистанционно обучение чрез платформата Microsoft 365, която е изключително удобна и достъпна за студентите, преподавателите и администрацията на вуза.

След извършена проверка, с решение №135 от 8 февруари 2021 г., акредитационният съвет на Националната агенция по оценяване и акредитация даде положителна оценка на средата за дистанционно обучение на ВУСИ.

Интерактивната платформа Microsoft 365 дава изключително широки възможности, които преподавателите и студентите на ВУСИ използват, за да има успешен и ползотворен учебен процес и да бъдат в постоянна връзка помежду си. Обучителният процес се осъществява през приложението Teams, където се провеждат лекциите и изпитите на всички студенти. Всеки студент има свой личен профил в платформата, през който посещава лекции, изпити и се свързва с колеги, преподаватели и администрация. За максимално улеснение те постоянно получават в екипите си в приложението актуална информация, касаеща образователния процес. Там студентите могат и да задават въпросите си директно на преподаватели и на администрация на ВУСИ.

С внедряването на дистанционното обучение, ВУСИ издигна качеството на образователния процес на още по-високо равнище, а от дигитализацията на учебното съдържание се възползват всички студенти.