ДОЦ. Д-Р СНЕЖАНА ДИМИТРОВА: „ВУСИ ЩЕ ПРЕДОСТАВИ ЕДИН НОВ СВЯТ, ДРУГ ХОРИЗОНТ И ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ВСЕКИ, КОЙТО ИЗБЕРЕ ДА УЧИ ПРИ НАС“

Jul 20, 2020

doc-dimitrovaДеканът на Учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред“ за образованието и националната сигурност

Какво предизвиква огромния интерес на студентите към специалностите в направление „Национална сигурност“?

Огромният интерес на студентите към специалностите в направление „Национална сигурност“ е предизвикан от необходимостта тези специалности да се развиват изключително качествено, бързо и с използването на нови методи и технологии, тъй като вътрешнополитическата и геополитическата обстановка са много динамично променящи се.
Необходимостта от кадри в сферата на националната сигурност ще продължава да расте, защото здравината на основите на държавата се дължи именно на качеството на кадрите в националната ни сигурност и това винаги е било така, независимо как са се наричали съответните институции през годините.

С какво обучението в направление „Национална сигурност“ във ВУСИ се отличава от това в останалите вузове в страната?

Специалностите във ВУСИ отговарят на съвременните образователни изисквания в областта на сигурността. Ние имаме изключително добре развито обучение в областта на националната сигурност, киберсигурността, сигурността в индустриалния мениджмънт, митническото разузнаване и др., които области имат съществена роля в развитието на икономическия растеж и опазването на сигурността във всички сектори на социалния живот в страната.
Предимството на ВУСИ е и във високото качество на образованието, което предлага чрез модерната си материална база и висококвалифицирания си академичен състав.

Какво споделят възпитаниците на ВУСИ за професионалната си реализация след университета?

Според студентите, както и според рейтинговата система реализацията в направление „Национална сигурност“ е над 90 %. Според анкетните проучвания мнението на студентите е, че благодарение на качеството на обучението във ВУСИ са успели да се изградят като личности и като специалисти, което им е отворило широк хоризонт на пазара на труда.

Разкажете ни малко за академичния състав в направление „Национална сигурност“.

Академичният състав е формиран от известни специалисти в областта на националната сигурност, криминалистиката, регионалната сигурност, киберсигурността, противодействието на обществения ред, противодействието на заплахите от екологични и други рискове, критичната инфраструктура и др. Преподавателите тук са изградени и доказали се специалисти, които имат огромен опит както в системата на МВР, така и в други системи, и не на последно място – притежават нужния практически опит.
За подготовката на кадрите в направление „Национална сигурност“ огромно значение имат и професионалните стажове, които ВУСИ провежда на реални работни места – прокуратура, полиция, фирми, свързани със сигурността, и др. В практическата подготовка на студентите са ангажирани и хора от бизнеса и практиката, което я прави изключително полезна и високо оценявана от възпитаниците на ВУСИ.

Както знаем, всички специалности в направление „Национална сигурност“ са акредитирани. Какво е чувството да бъдете част от висше училище на толкова високо ниво?

Да си част от екипа на Висшето училище по сигурност и икономика е и гордост, и задължение, както и огромна отговорност пред бъдещето, което трябва да изградим чрез внедряване на пазара на труда и в стопанството на кадри на високо професионално ниво.

Горди сме, че всички специалности и в трите направления във ВУСИ са акредитирани с изключително високи оценки, а ВУСИ се нарежда в Топ 6 на университетите по сигурност в страната. Изключително важен показател за добре свършената ни работа е и фактът, че възпитаниците на ВУСИ са с най-висок облагаем доход в региона според данните на рейтинговата система.

Какво бихте казали на кандидат-студентите, които все още се колебаят в избора на специалност за следване?

Вълнението при кандидатстване в университет е огромно, но и евентуалният прием във ВУСИ ще предостави един нов свят, друг хоризонт и гарантирано добро бъдеще на всеки, който избере да учи при нас. Защото тук студентите срещат свои приятели и получават възможността да се сдобият със знания, умения и компетенции, които впоследствие водят до добра реализация в професионален план и лично удовлетворение от постигнатото.