Връчена диплома за академична длъжност „доцент“ на доц. д-р. Валери Велковски

Jul 1, 2022

Председателят на Настоятелството на Висшето училище по сигурност и икономика г-жа Олга Манолова връчи диплома за академичната длъжност „доцент“ на доц. д-р Валери Велковски. Предишната седмица научното жури му присъди длъжността „доцент“ в професионално направление „Икономика“, благодарение на положителна оценка.
Доц. д-р Валери Велковски притежава дългогодишен професионален опит в сферата на маркетинга, мениджмънта, правото, публичната администрация и най-вече в областта на земеделието.
От зимния семестър доц. д-р Велковски ще предава своите знания и умения на студентите на ВУСИ в направление „Икономика“.