Разпределение за държавния изпит за ОКС “Бакалавър”

Oct 19, 2021

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ за всички специалности ще се проведе от 10:00 ч. в 6 аудитория.

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА ще се проведе от 10:00 ч., както следва:

Специалност

Зала

1.

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

 

1 аудитория

2.

Криминалистика

Противодействие на тероризма

Национална сигурност и антитерористична дейност

Национална сигурност и борба с киберпрестъпността

 

2 аудитория

3.

Управление на софтуерните технологии

Бизнес информатика

Стопанско управление

Управление на бизнесинформационните технологии

 

3 аудитория

4.

Счетоводство и контрол

Финанси

 

5 аудитория

5.

Икономика на туризма

Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството

20 зала