„Държавен вестник” обнародва решението за преобразуване на КИА

May 28, 2015

„Държавен вестник” обнародва решението за преобразуване на КИА в частно специализирано Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана в брой 38 от 26 май 2015 г. на официалното издание на Република България.

В него са изложени законовите мотиви за преобразуването и фактите, касаещи архивът, имуществото и финансирането на ВУСИ, което се явява правоприемник на Колежа по икономика и администрация – Пловдив. В брой 38 на „Държавен вестник” от 26 май е записано, че архивът на КИА се предоставя на специализираното частно Висше училище по сигурност и икономика, а имуществото и финансирането му се осигуряват съгласно неговия учредителен акт.

Решението е прието от 43-ото Народно събрание на 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. Под него стои и подписът на Председателят на Народното събрание Цецка Цачева.