ОБРАЗОВАНИЕ И СИГУРНОСТ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ

Академичното ръководство и Студентският съвет на Висшето училище по сигурност и икономика  организират научна конференция на тема

ОБРАЗОВАНИЕ И СИГУРНОСТ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ”

Тя ще се проведе на 30 март 2024 г. във ВУСИ – Пловдив.

Покана

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

Заявката за участие в конференцията да бъде попълнена до 15 март 2024 година
Докладите да бъдат изпратени до 20 март 2024 година.
Научните разработки ще бъдат публикувани в сборник.

Програмата на конференцията:

Началото на регистрацията на участниците е от 9.00 до 10.00 ч. в сградата на висшето училище.
Откриването на конференцията е от 10.00 ч.
Деловата работа е от 10.00 до 17.00 ч.
Обедната почивка е от 13.00 до 14.00 ч.
Заключителната част е от 17.00 до 17.30 ч.

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

Студентите участват безплатно.

Докторанти – 30 лв.

Таксата за участие следва да бъде заплатена по банкова сметка:

Юробанк България АД
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG97BPBI79241066753909

Краен срок за таксата – 15 март 2024 година

Основание: участие в конференция на ВУСИ, име на участника, институция.

Фактурите ще се издават в деня на регистрацията.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Панел 1:

Национална сигурност и висше образование – дилеми и перспективи

Панел 2:

Образователна политика, хуманитарни и социални науки и изкуства – аспекти на сигурността и мениджмънта

Панел 3:

Образованието в контекста на сигурността в икономиката, правораздаването, екологията и здравеопазването – рискове и предизвикателства

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

За да прочетете всички технически изисквания за оформяне на доклада, моля отворете файла по-долу.

Изисквания за представяне на докладите

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини