Експерти от 5 държави дискутират във ВУСИ „Съвременните заплахи за сигурността на Европа”

Apr 11, 2016

Експерти от Съединените американски щати, Русия, Сърбия, Босна и Херциговина, Македония събира Висшето училище по сигурност и икономика. Те ще дискутират „Съвременните заплахи за сигурността на Европа” на международна научна конференция, която ще се проведе на 15 април във ВУСИ. Над 70 са заявките за участие на водещи преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, УНСС, Академия на МВР, Военна академия „Георги С. Раковски”, Национален военен университет „Васил Левски” – Шумен, Нов български университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Калифорнийски университет, Институт за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Технически университет – Габрово, Аграрен университет – Пловдив, Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Асоциация на индустриалния капитал в България, Асоциация за обществено-икономически проучвания. Основният доклад на международната научна конференция ще представи проф. д-р Димитър Йончев, а тематичните направления са: Национална и международна сигурност; Политика и международни отношения; Икономика и туризъм; Управление и администрация; Маркетинг и мениджмънт; Социология и културология; Европейски и световни организации. Обособена е и специална студентска секция, в която младите хора ще представят вижданията си за актуалните процеси в Европа, свързани с миграционния натиск, терористичните актове, както и опазването на националните граници и сигурността на гражданите. На международната научна конференция ще присъстват доказани експерти в сектор „Сигурност”; представители на местната власт; изявени учени и общественици. Събитието ще се състои на 15 април 2016 г. в супер модерната база на Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, бул. „Кукленско шосе” 13. Подробности за международната научна конференция на тема: „Съвременните заплахи за сигурността на Европа” можете да откриете в интернет сайта на ВУСИ www.vusi.bg.