“Emerald Publishing “ – пробният достъп започна!

Oct 4, 2019

От 01.10.19 г. до 31.10.19 г. имаме достъп до Emerald Insight, база данни пълна с висококачествени електронни книги. Тя съдържа 1650 заглавия на английски език в тематични области: икономика, счетоводство, бизнес, околна среда, туризъм, маркетинг, връзки с обществеността, социология, култура, здравеопазване и други. Четенето се осъществява чрез платформа Emerald Insight. За да се достигне само до изданията, до които е осигурен достъп се избира опцията „Only content I have access to”, намираща се в списъка с резултати вдясно. Пълният текст може да се изтегля и разпечатва в .pdf и epub. формат.
Достъпът до това съдържание се осъществявя чрез: www.emerald.com/insight 

  • Над 80% от сериите в колекцията eBook са индексирани в индекса за цитиране на книги 
  • 90% от сериите в колекцията имат обеми, индексирани в Scopus

Допълнителна информация можете да получите в библиотеката.