Английският език Ви е необходим в бизнеса, в образованието и за подобряване уменията за общуване. Знаенето му е огромно богатство. Научете го и бъдете супер подготвени с иновативните курсове по английски език, организирани от ВУСИ.

Желаещите трябва да са завършили минимум средно образование или по-висока степен (бакалавър или магистър). Обучението е насочено  към овладяване на ключови знания, умения и отношения, свързани с общуването и с изграждането на комуникативните компетентности на курсистите.

Обучението осигурява и необходимата езиковата подготовка  на студентите, кандидатстващи по програма „Еразъм +“.

По желание на кандидат-курсистите се провеждат входящи тестове или онлайн консултация за определяне на текущото ниво, което ще спомогне да се  предложи най-подходящият за кандидата курс.

Курсовете по английски език се осъществяват с гъвкави схеми, различен интензитет и време на обучение, съобразени с ангажираността на курсистите.

Обученията се провеждат от високо квалифициран преподавателски състав по утвърдена учебна система, отговаряща на международните езикови стандарти.

Завършилите го получават удостоверение за квалификация, утвърдено от МОН.

За подробна информацията можете да се обадите на телефон: 032 345 619.

Виж всички курсове → https://www.vusi.bg/kvalifikacionni-kursove/

Запиши се → https://www.vusi.bg/kvalifikacionni-kursove/

Очакваме Ви!