Еразъм+

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и е с период на действие до 2020г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта.

Програма “Еразъм+” подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Списък на университетите, с които ВУСИ има сключени двустранни споразумения по програма Еразъм+

  1. Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје – University of Tourism and Management Skopje, Северна Македония
  2. Бизнис академијата Смилевски – БАС, Северна Македония
  3. International Balkan University Skopje, Северна Македония
  4. Izmir Kavram Vocational College of Higher Education, Турция
  5. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Турция
  6. Integrated Business Institute (IBI), Скопие