Доц. д-р Руси Янев изнесе обстойна презентация за Висшето училище по сигурност и икономика пред академична общност в Международния балкански университет (International Balkan University) в Скопие. Преподавателят във висшето училище заедно с експерта „Връзки с обществеността“ Величка Димова взеха участие в Седмицата на международния персонал за есенния семестър на академичната 2023/2024 година в рамките на образователна мобилност по програма „Еразъм+“.

Участниците от Полша, Литва, Сърбия и Турция се запознаха с интерес с историята, развитието и постиженията на ВУСИ. Те научиха за модерните специалности, които се изучават във висшето училище в трите професионални направления по сигурност, икономика и администрация и управление. Впечатлиха ги модерната учебно-материална база и съвременните специализирани кабинети по криминалистика, информационна сигурност, бойни изкуства и електронно стрелбище.

По време на деловата среща с ректора на IBU проф. д-р Лютфи Сунар екипът на ВУСИ информира за впечатляващото тържествено събрание по повод 20-годишнината от основаването на висшето училище през месец ноември, на което лично държавният глава Румен Радев връчи Почетния знак на президента на проф. д.п.н Георги Манолов. Президентът на ВУСИ е отличен с държавното отличие за основополагаща роля като ректор и президент за развитието и утвърждаването в национален и международен план на вуза, както и за дългогодишен академичен и научен принос с високо значение за напредъка на висшето образование в България.

Представителите на ВУСИ се запознаха с екипа на Медийния център и учебно-материалната база на Международния балкански университет в Скопие.