Студенти на Висшето училище по сигурност и икономика взеха активно участие в комбинираната интензивна програма „Отвъд слайдове и речи: стратегии за доставяне на мощна академична презентация“ в рамките на образователна мобилност по програма „Еразъм+“ в Северна Македония. Организатор и домакин на форума бе Международният славянски университет в Свети Николе в партньорство с ВУСИ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Аксарайския университет в Турция. Програмата бе открита от проф. д-р Йордан Гьорчев – председател на Управителния съвет на МСУ.

Председателят на Студентския съвет на ВУСИ Маргарита Моллова и Христомир Бейков от специалността „Митническо разузнаване и разследване“, Елена Варийска и Христина Чавдарова от „Криминалистика“, Нели Шапкова от „Национална сигурност“, Тома Петров от „Киберсигурност“ и докторантът и Еразъм+ координатор Борис Зарков се представиха на високо ниво в събеседването с лекторите на презентационното академично обучение в лицето на проф. Джеф Кабили от Stanford Continuing Studies, проф. д-р Иван Ефремовски – декан на Факултета по правни науки на МСУ, доц. д-р Горица Поповска, докторантът Мартин Георгиев и докторантът и асистент Мартин Савевски.

Проф. Кабили и представителите на ВУСИ си партнираха по време на основната лекция по проекта на тема „Невербална комуникация: Силата на езика на тялото и гласът“. С активното участие на студентите станфордският преподавател презентира отделни акценти в доклада си.

По време на лекцията на проф. д-р Ефремовски, която се отнасяше до ефективното внедряване на презентации в съвременния метод на обучение, Маргарита Моллова и Борис Зарков се включиха със становище как да се задържи вниманието на участниците при подобно представяне.

Дали езикът на глухонемите е от съществено значение в кризисни ситуации в сферата на националната сигурност, разсъждаваха Христина Чавдарова и Маргарита Моллова при представянето на доклада на докторант Мартин Георгиев за езика на глухонемите.

По темата за значението на мотивацията и как да се мотивират студентите по време на обучението им, представена от доц. д-р Горица Поповска, студентският екип от ВУСИ направи презентацията „Какво ни мотивира?“.

Комбинираната интензивна програма включваше и доклада на асистент Мартин Савевски за онлайн обучението и за ефективните методи за задържане на вниманието върху компютъра в неглижирана среда извън университета.

Председателят на студентската общност на ВУСИ и Еразъм+ координатора на ВУСИ разговаряха също със София Радончик, оглавяваща студентската организация, и с Еразъм+ координатор на МСУ Виктория Велкова. Бяха набелязани общи цели и нови Еразъм проекти между студентските съвети на двата вуза.

В края на обучението си студентите разгледаха забележителните образци на архитектурата и изкуството в Скопие, Охрид, Битоля и Велес.