„Битолски весник“ излезе със специална публикация за успешно проведената мобилност на студенти на Висшето училище по сигурност и икономика с цел практика по програма „Еразъм+“ през месец май в Международния славянски университет в град Свети Николе в Северна Македония.

„Целта на посещението им бе едномесечна практическа работа в университета, по време на която студентите се обучаваха на уеб страници, изготвяне на статии и подобни дейности, свързани с ежедневната поддръжка на университетския уебсайт“ – информира изданието.

Програмата на възпитаниците на ВУСИ включваше разнообразни активности и семинари, насочени към повишаване на академичните и професионалните им компетенции. Студентите получиха възможност да  работят по реални проекти и задачи, които им помогнаха да прилагат теоретичните знания на практика. Чрез този процес те подобриха техническите си умения и придобиха опит, който ще им бъде от голяма полза в професионалното им бъдеще.

„Посещението на студентите от ВУСИ – България е вдъхновяващ пример за международното сътрудничество и обмен на знания, които насърчаваме в нашия университет. Надяваме се, че това сътрудничество ще продължи и в бъдеще, което ще даде възможност на много повече ученици да разширят кръгозора си и да придобият нови знания“ – посочват от МСУ в публикацията.