Висшето училище по сигурност и икономика осъществи изключително ползотворно поредна визита за мобилност с партньорството на Международния славянски университет „Г. Р. Державин“ в Свети Николе, Северна Македония, по европейската програма „Еразъм+“.

Камелия Алексиева – директор „Печатни дейности“ на ВУСИ, и Мариана Еленова – графичен дизайнер в Издателския комплекс на висшето училище, бяха на делово посещение в северомакедонския вуз. То бе в рамките на изпълнението на образователна мобилност с цел обмяна на иновативни практики в сферата на издателската и печатната дейност.

Екипът на ВУСИ се срещна и разговаря с ректора проф. д-р Ленче Петреска и с Еразъм+ координатора на Факултета по информатика София Радончич. Бяха споделени резултати от осъществени съвместни инициативи и бяха коментирани нови идеи с оглед на креативното сътрудничество между двете институции.

Камелия Алексиева и Мариана Еленова се запознаха с образователния процес, с работата на колегите си от издателския отдел и с учебно-материалната база на вуза.