Преподавателят във ВУСИ проф. д-р Васил Георгиев и докторантът и Еразъм+ координатор Борис Зарков се включиха успешно в 16-ата международна научна конференция на тема „Сигурна Словакия и Европейски съюз“, организирана от Университета по мениджмънт на сигурността в Кошице (University of Security Management). Деловото посещение бе в рамките на поредна мобилност по програма „Еразъм+“.

Проф. д-р Васил Георгиев изнесе при изключителен интерес доклада „Външната политика и политиката за сигурност на ЕС и предизвикателствата пред нея“ („EU Foreign and Security Policy and its Challenges“). Вниманието на научния форум разгледа задълбочено теми за сигурността на държавата като основа на просперитета на Словашката република; за миграцията в контекста на принципите на възможния тероризъм; както и за военната операция на руската армия в Украйна и нейното въздействие върху сигурността и икономиката на Словакия.

Наред с представителите на ВУСИ в конференцията се включиха участници от много чуждестранни и партньорски университети, сред които Университетът „Ян Гродек“ в полския град Санок, с който пловдивското висше училище поддържа ползотворни отношения на сътрудничество.

Еразъм+ координаторът Борис Зарков се срещна и разговоря с четвъртокурсниците на ВУСИ Леа Колева и Славчо Чакъров от специалност „Криминалистика“, които провеждат обучението си по европейската образователна програма в Университета по мениджмънт на сигурността в Кошице. Те изразиха своите прекрасни впечатления и удовлетвореност от обучението в партньорския вуз на ВУСИ.