Висшето училище по сигурност и икономика прави Център по сигурност и етнорелигиозни проблеми в Югоизточна Европа. Решението за създаването му бе взето на заседание на Академичния съвет на вуза.

„Тази проблематика се разглежда много рядко във висши училища, при това спорадично и неинституционално“ – аргументира предложението президента на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов. Той коментира, че създаването на това академично звено би спомогнало за изучаването на тези проблеми, тяхното популяризиране и решаване в контекста на сложната вътрешна и международна ситуация, в която се намира България. „Като висше училище по сигурност при нас се изучават дисциплини в тази насока и студентите проявяват интерес към подобна проблематика. Те се интересуват как стоят нещата с етническия мир и как могат да се преодоляват междуетническите различия“ – допълни проф. д.п.н. Манолов.

Центърът ще работи по съответни тематични проекти и ще осъществява комуникация с държавни институции, с НПО и с легитимно утвърдени етнически организации.

С неговото активно участие ВУСИ ще реализира и юбилейната международна конференция „Рискове пред етнорелигиозния мир в контекста на националната и международната сигурност (в Югоизточна и Централна Европа)“. Тя ще се проведе на 24 ноември в сградата на вуза.