Европроект помага при реализацията на студентите от КИА

Sep 18, 2014

Общо 72, от които – 45 нови и 27 актуализирани учебни програми предлага Колежът по икономика и администрация. Те са разработени по проект, в съответствие с изискванията на пазара на труда. „Много съм доволен, че участвахме като партньор, тъй като напоследък се чувства липсата на подготвени кадри в страната”, заяви ижн. Стефан Стефанов от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Проектът е навременен и студентите излизат с реални практически умения, които са полезни за бизнеса, допълни той. „Работата ни помогна да преодолеем европейския образователен парадокс – много знаем, малко можем”, каза проф. Асен Конарев от Колежа по икономика и администрация.

В подкрепа на неговите думи дойде и оценката от проф. Ненко Дойков, че в системата на националната сигурност се гледа с добро око на студентите, завършили КИА, тъй като освен базисните знания, те имат и практически умения, придобити в реални условия. Всички участници в заключителната информационна среща отбелязоха приноса на екипа по проекта за доброто му управление и изпълнение, както и дадоха висока оценка за постигнатите цели и резултати. Като цяло изразиха полезността на проекта по отношение на практическото му приложение. Преподаватели, студенти и работодатели се обединиха около становището, че учебният материал в Колежа е интересен, лесен за разбиране и съобразен с потребностите на пазара на труда.