Президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов разговаря с Филип Купфер – търговски съветник към Посолството на Австрия и ръководител на Advantage Austria в България. Това стана по време на делова визита на австрийския дипломат в пловдивския вуз, участие в която взе и председателят на Настоятелството Олга Манолова.

Проф. д.п.н. Манолов и Купфер коментираха реалността и перспективите пред висшето образование в Европа. Бяха обсъдени и възможностите за сътрудничество между образователните институции в двете страни.

Дипломатът се запозна с развитието и успехите в близо 20-годишната история на ВУСИ и изрази силното си впечатление от високия професионализъм и безспорен академичен авторитет на неговото ръководство.

В края на визитата си търговският съветник към Посолството на Австрия у нас разгледа модерната база на ВУСИ, която отговаря на съвременните европейски образователни стандарти.