Голям интерес към КИА – Пловдив

Feb 12, 2013

Новата кандидатстудентска кампания на КИА за учебната 2013/ 2014 г. вече набира пълна скорост. Записани са множество студенти, които успешно са издържали предварителния кандидат-студентски изпит на 27 януари и са класирани за обучение в Колежа, заявиха служителите от Кандидат-студентската кампания.

Едни от най-желаните специалности до момента са “Бизнес администрация”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Маркетинг”, Мениджмънт на обществения ред”и „Мениджмънт на антитерористичната дейност”.

Новото през учебната 2013/2014 година са специалностите „Управление на човешките ресурси” и „Реклама и PR”. И двете специалности са много престижни и отговарят на голямото търсене в областта на висшето образование през последните няколко години. Приемът в Колежа става с матура и полагане на писмен конкурсен изпит (есе и тест). Висшето училище приема студенти и с оценка от издържани изпити в други вузове по езикова култура, български език и литература, математика, география, история и икономика, а следващият предварителен изпит ще бъде на 24 февруари 2013 г.

Висшето училище поощрява всички свои кандидат-студенти с промоционални такси и стипендии. За първите 100 записани на предварителните изпити отпада таксата за кандидатстване. Осигурява се работа по договор с фирми за приетите през 2013 г. студенти, които отговарят на условията на фирмите. Новоприетите студенти с отлични дипломи, както и тези с отлични оценки от матурите, получават отстъпка от таксата за обучение. КИА предлага специални преференции на студентите /включително и за хора в неравностойно положение/.

Повече информация относно приема можете да получите на тел. 032/ 260 974. Можете да кандидатствате и онлайн като попълните формата от уеб страницата на колежа: www.cea.bg.

Формата за обратна връзка /ел. поща/ е: ksk@cea.bg