Уважаеми колеги, преподаватели и студенти,

От името на ръководството на Висшето училище по сигурност и икономика и лично от свое име най-сърдечно Ви поздравявам по повод на националния празник на Република България 3 март!

Днес изразяваме своята почит и преклонение пред родолюбието и подвига на героите, посветили живота си за свободата на Отечеството.

Отбелязването на 146-годишнината от Освобождението ни от османско робство е морален дълг към историята и народната памет, отговорност към съвременността и дръзновение за достойното и проспериращо бъдеще на България. То е и напомняне, че всяко поколение трябва осъзнато и последователно да пази мира и справедливостта.

Нека съхраняваме националните идеали и да предадем на децата си заветите на българските революционери и възрожденци! Нека бъдем единни и достойни граждани на страната ни!

Честит национален празник!

С уважение,

проф. д.п.н. Георги Манолов

/президент на ВУСИ/