Издателски комплекс

Античните политически привилегии
проф. д.п.н. Георги Манолов

“Предсрочно освобождаване от изтърпяване на наложено наказание”
Чавдар Грошев

“Правна действителност и правен ред”
 Димитър Радев

“Хармонизиране на българското косвено данъчно облагане с европейското”
Бойко Петев

“Финансов мениджмънт”
Атанас Льондев

„Въведение в политическата наука“
проф. д.п.н. Георги Манолов

„Съвременни политически системи”
проф. д.п.н. Георги Манолов

Виртуален офис
Людмила Дикова

„Село Борино в миналото и настоящето на Родопите”
Цветка Такова

„Еврофинанси”
Атанас Льондев

„Основателен ли е у нас антисемитизмът” (фототипно издание)
Тодор А. Тончев

„РЕЧНИК на родопския говор в село Чокманово”
Мария Тенева-Белчилова

„ПОЛИТИЧЕСКАТА РЕКЛАМА – между реалността и манипулацията”
проф. д.п.н. Георги Л. Манолов

„Военнополитическа история”
Петър Ненков

„Власт и политика”
Димитър Димитров

Адрес:

гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе 13

Телефон:

032 / 345 610; 0882 392 740

e-mail:

pechatnica@vusi.bg

Адрес:

гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе 13

e-mail:

Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg
Офис София
sofia@vusi.bg
Офис Хасково
haskovo@vusi.bg