ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

БЮЛЕТИНИ, ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ

Бюлетин ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_materials/bulletins/index_bg.htm

Информационен бюлетин на ЕП – Oколна среда, обществено здраве и безопасност на храните
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/newslettersCom.do?language=BG&body=ENVI

Информационен бюлетин на ЕП – Правата на човека
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/newslettersCom.do?language=BG&body=DROI
СВЕТОВНА БАНКА – ПУБЛИКАЦИИ
http://www.worldbank.org/reference/

WORLD ECONOMIC AND FINANCIAL SURVEYS – м. 04.2011
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/text.pdf

НОВИ КНИГИ
Нови книги – списък