Студентският съвет и администрацията на Висшето училище по сигурност и икономика зарадваха председателя на Настоятелството Олга Манолова с красив букет от червени рози и поздравителен адрес по повод Международния ден на жената 8 март.

В присъствието на президента на висшето училище проф. д.п.н. Георги Манолов, от името на цялата академична общност те споделиха:

„В този прекрасен ден изказваме своя респект и уважение за Вашия изключителен принос за устойчивото и възходящото развитие на Висшето училище по сигурност и икономика. Бъдете все така безспорен пример за дръзновение, професионализъм и целеустременост“.

Президентът на ВУСИ от своя страна поздрави дамите от академичната преподавателска и студентска общност с уважение към постиженията и приноса им в обществото, науката и образованието.