Intertek ресертифицира Системата за управление на качеството на ВУСИ

May 13, 2016

Висшето училище по сигурност и икономика получи сертификат за качество ISO 9001:2008 от лидера на пазара Intertek. С документа се потвърждава, че Системата за управление на качеството във ВУСИ изцяло съответства на изискванията на международния стандарт. ISO 9001:2008 е един от най-популярните в света. Изискванията му се спазват от над 776 000 организации в 161 държави. Intertek заема водеща позиция в индустрията с повече от 30 000 души персонал в над 100 държави. Фирмата притежава акредитации от Службата по акредитация на Великобритания – UKAS и Службата по акредитация на Германия – DakkS за извършване на сертификация спрямо ISO 9001:2008.

Ресертификационният одит се проведе през месец март 2016 година във Висшето училище по сигурност и икономика. Лицензираните оценяващи установиха, че Системата за управление на качеството, която ВУСИ наследи като правоприемник на КИА, е напълно ефективна и удължиха валидността й до 2018 година. Представителите на Intertek констатираха компетентни и обучени преподаватели и служители на вуза. Одиторите видяха специализиран софтуер за основната дейност, както и перфектна инфраструктура, която дава възможност за обучения във връзка с промените в законодателството, формите и методите на преподаване. Инспекторите от Intertek констатираха ангажираност на ръководството на ВУСИ и удовлетвореност на заинтересованите страни.

Въз основа на предоставените документи и анализ на събраната информация, специалистите взеха решение да издадат нов сертификат за качество. Той потвърждава, че Системата за управление на качеството на Висшето училище по сигурност и икономика е приложима за образование и обучение на студенти с образователна квалификационна степен „Бакалавър” и „Магистър” и научно-изследователска дейност.

Документът е поредно доказателство за изключително високото качество на организацията и провеждането на учебния процес във ВУСИ. Той потвърждава и далновидността на ръководството, което заложи на атрактивни специалности и превърна вуза в академично, научно и образователно средище с непрекъснато нарастващо международно влияние.