Михаил Балабанов: Създадоха се интензивни програми, в които съчетанието на дигиталните с присъствените форми дава добри резултати

Nov 17, 2021

Изпълнителният директор на Центъра за развитие на човешките ресурси Михаил Балабанов с интервю за ВУСИ – за новостите в програмата „Еразъм+“ и добрите практики, които ще останат и занапред

  • Г-н Балабанов, какви са най-големите предизвикателства пред студентите и „Еразъм+“?

Предизвикателството пред студентите, както и пред всички нас, са свързани с пандемията, която се разрази през последните две години, защото нашата програма е свързана в голяма степен с образователна и младежка активност и това затрудни част от работата по проектите и осъществяването на мобилностите.

Намериха се и решения – програмата се дигитализира, утвърдиха се нови форми на онлайн мобилност, на смесена мобилност със съчетаване на онлайн и на място активности, но когато част от университетите почти не функционират, е трудно да се изпълни броят на часовете, за да се вземат необходимите кредити. В това отношение Европейската комисия ни позволи значителна гъвкавост, така че удължаваме срокове на проекти, където е възможно, за да може да се натрупат часовете и да се завършат кредитите.

  • Има ли интерес от страна на студентите към хибридния модел на провеждане на мобилностите?

Физическата мобилност е най-предпочитаната, но когато човек е в конкретната ситуация, е изправен пред избора дали през годините, през които се обучава, които все пак не са толкова много, да осъществи или да не осъществи мобилност. Въпреки всички минуси това нещо има и плюсове –създадоха се интензивни програми, в които съчетанието на дигиталните с присъствените форми дава добри резултати, тъй като се обогатяват дигиталните умения на учащите се, което пък ги прави по-подготвени за икономиката на бъдещето.

  • След като физическата мобилност отново е възможна, ще остане ли и хибридната форма?

Според мен при всички положения ще остане. Пандемията ни изправи пред много трудности, не само пандемията – замърсяването, климатичните промени и т.н. – те всички намериха място в приоритетите на програмата – дигитализацията и цифровизацията станаха едни от основните 4 приоритета на програмата заедно със „синия“ и „зеления“ „Еразъм“. Демократичното участие също продължава да бъде важен приоритет. Най-малкото през следващите няколко години оставането на дигиталната форма е гарантирано, а и мисля, че и занапред ще продължи, защото това са много важни за младите хора умения, свързани с професиите на бъдещето.

  • Предвиждат ли се мобилности още тази година?

Мобилности има, те продължават да се случват въпреки трудностите. Физически или смесени, мобилностите не са спрели, но има учебни заведения, които са затворени, и там няма как да се случват. През втория семестър съм убеден, че ще има пак университети, градове и места, където мобилностите ще продължат да се случват в зависимост от конкретната обстановка по места.