Интервю с проф. Стефанов за новите специалности в КИА за професионално направление “Национална сигурност”

Jan 17, 2014

проф. д-р Никифор Стефанов
Ръководител катедра „Национална сигурност” в Колежа по икономика и администрация – Пловдив.

проф. д-р Никифор Стефанов: България се нуждае от специалисти за национална сигурност

Колежът по икономика и администрация – Пловдив е първото и единствено училище в Пловдивска област, готвещо кадри за националната сигурност, полицията, охранителната дейност, фирмената сигурност и др.

– Проф. Стефанов, как приемате факта, че в Колежа по икономика и администрация – Пловдив се откриват нови специалности в професионално направление „Национална сигурност”?

– Изключително много съм доволен от постигнатото до момента от ръководството на КИА. Считам, че разкриването на новите специалности в професионално направление „Национална сигурност” е логична и необходима стъпка за развитието и утвърждаването на Колежа по икономика и администрация като лидер в колежанското образование. Специалностите са подбрани изключително точно и студентите, които ги завършат, ще получат стабилни знания за работа в различни управленски и административни звена в областта на националната сигурност.

– Има ли страната ни нужда от подготвени кадри в това направление?

– КИА е първото и единствено висше училище в Пловдивския регион, подготвящо кадри за системата на националната сигурност, полицията, охранителната дейност, фирмената сигурност и т.н. Това е изключително важно, защото Колежът запълва образователната потребност от високоподготвени специалисти в тази област. Не на последно място, страната ни се нуждае от квалифицирани кадри, които да работят и защитават населението. Трябва да подчертая, че обучението по тези специалности е предпоставка за личностно развитие и придобиване на умения за работа в непрекъснато променящата се среда.

– На какво отдавате големият интерес в последните години към националната сигурност и отбраната?

– Настъпи време, когато все повече млади хора започват да се интересуват от промените, които настъпват в структурите на органите, отговарящи за националната сигурност и защита при бедствия и конфликти. Именно в КИА студентите ще могат да получат знания как да се справят с киберпрестъпността, какво представлява антитерористичната дейност, защо е важна регионалната, общинската и фирмена сигурност и т.н. Трябва да подчертая, че Колежът по икономика и администрация – Пловдив има изключителна база, подготовени преподаватели, а и младите хора са изключително любознателни. За всички тях естественият и мотивиран избор на висше учебно заведение е КИА, защото тук ще получат качествено образование, отговарящо на всички европейски стандарти.