Институтът по публична администрация ще си партнира с ВУСИ по бъдещи проекти

Nov 5, 2021

Изпълнителният директор на Института по публична администрация (ИПА) г-н Павел Иванов се впечатли от първото си посещение във Висшето училище по сигурност и икономика и загатна възможността за реализиране на съвместни бъдещи проекти.

„За първи път съм във ВУСИ и виждам сериозна организация, има редица събития, които можем да реализираме заедно“, категоричен бе г-н Иванов. Към момента дейността на ИПА е съсредоточена главно в София, но в лицето на ВУСИ изпълнителният директор на Института вижда партньор, с помощта на който може да разшири обхвата си и да заяви своята позиция и в Пловдив и региона.

Във връзка с новооткрития Център за лидерство и публични политики във ВУСИ г-н Иванов сподели, че е важно да се създават новаторски центрове и лаборатории и насърчаването на подобни програми, които да развиват лидери в региона, е важна стъпка в развитието на ВУСИ.

По време на срещата на г-н Иванов с ръководството на ВУСИ бяха обсъдени и възможностите за бъдещо партньорство между висшето училище и ИПА, като предстои да бъдат уточнени детайлите и да бъде подписано споразумение.