Председателят на Настоятелството на ВУСИ Олга Манолова се включи в 23-тата годишна Международна научна конференция по информационни технологии на Университета за приложни науки (ISMA) в Рига. Тя участва в престижния научен форум, посветен на 30-годишнината от създаването на ISMA, по покана на ръководството на латвийския вуз в лицето на председателя на Управителния съвет акад. проф. д.т.н. Роман Дякон, на президента доц. д-р Олга Верденхоф, на ректора проф. д-р Денис Дякон и на зам.-ректора по развитието и иновациите проф. д-р Антонина Дякона.

Председателят на Настоятелството Олга Манолова връчи поздравителен адрес от името на президента на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов на председателя на Управителния съвет на Университета за приложни науки акад. проф. д.т.н. Роман Дякон. В него се казва:

„От името на ръководството и на академичната общност на Висшето училище по сигурност и икономика приемете най-искрените ни поздравления по случай провеждането на 23-тата Международна научна конференция на тема „Информационни технологии и управление“.

Сърдечно изказваме своите най-добри пожелания и за 30-ата годишнина от създаването на ИСМА.

Убедени сме, че настоящата конференция е своеобразен празник на академичния дух и научните постижения, обединявайки безспорния опит на преподаватели и учени и дръзновението на младите изследователи.

За своите 30 години ИСМА извоюва категоричен авторитет в биографията на съвременното човешко знание и приложни науки. Стратегическите цели, академичните и образователни традиции и непрекъснатите инициативи и дейности изграждат модерната визия и философия на Вашия университет при обучението и създаването на високопрофесионални кадри за латвийския и европейския пазар на труда.

Благодарим за безценното сътрудничество между нашите две образователни институции с поредица от успешно реализирани идеи и проекти. Уверени сме, че заедно ще покорим още нови върхове в науката и образованието.

Пожелаваме успех на Международната научна конференция! Отправяме и своите пожелания към Вас и цялата академична общност за крепко здраве, неизчерпаема воля и научна и творческа енергия в изпълнението на високо-отговорната Ви мисия“.