Международната научна конференция на тема „Изкуственият интелект в сферата на сигурността – предимства и заплахи“ бе организирана от Висше училище по сигурност и икономика на изключително високо ниво и адресира проблеми, които са много важни за днешното време – коментираха за сайта и вестника на ВУСИ ръководни представители на Университета за приложни науки (ISMA) в Рига, Латвия.

Ректорът проф. д-р Денис Дякон и зам.-ректорът проф. д-р Антонина Дякона посочиха, че научният форум се е превърнал в своеобразна научна среща между експерти от Европа, Азия и Африка. Според тях, обмяната на опит в тази сфера между отделни държави от различни континенти е определено интересна и е оформила научната конференция в междуконтинентална по значимост.

Ръководните представители на ISMA споделиха, че Латвия е една от най-дигитализираните страни в Европа и дадоха за пример своя университет, в който камерите са с лицево разпознаване, а това е една опция за употреба на изкуствения интелект, която се използва за прилагане на вътрешна сигурност.

„Трябва да стимулираме нашите студенти да участват в такива продуктивни събития като това, защото е невероятна основа не само за обмяна на опит, но и за професионално и личностно развитие“ – подчерта зам.-ректорът проф. д-р Дякона.

„Определено ще споделяме информацията от конференцията, защото чрез нея ВУСИ създаде възможност за междуконтинентално научно пътешествие в сферата на изкуствения интелект и сигурността“ – каза в заключение ректор проф. д-р Дякон.