Делегация от италианските Centro Consorzi и Unidolomiti бе на делова визита във Висшето училище по сигурност и икономика. С председателя на Настоятелството на вуза Олга Манолова се срещнаха и разговаряха директорът на двете бизнес образователни структури Микеле Тало, завеждащият академичната дейност проф. Даниеле Трабуко и г-н Тарони, отговорник за отношенията между Италия и България.

Centro Consorzi е акредитирана организация в регион Венето в Италия във всички области на услугите за обучение и заетост. В резултат от дейността й през годините се откриват училища и се реализират курсове за обучение и за професионална квалификация в различни области. Университетският кампус Unidolomiti е образователен център в Белуно в регион Венето. Той предлага както курсове за придобиване на степен, така и тематични курсове чрез специални споразумения с държавни и частни италиански и чуждестранни университети.

По време на визитата на италианските официални гости във ВУСИ бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между образователните структури в двете страни.

Те се запознаха с развитието и постиженията в близо 20-годишната история на висшето училище и изразиха искреното си впечатление от безспорния професионализъм и академичен авторитет на неговото ръководство.

В края на визитата си италианската делегация разгледа модерната база на ВУСИ, която отговаря на съвременните европейски образователни стандарти.