Италиански бизнесмени проучват възможности за инвестиции в КИА

Oct 8, 2014

Студентите на Колежа могат да се реализират на високи управленски позиции с добро заплащане в западни фирми

Президентът на Колежа по икономика и администрация проф. дпн Георги Манолов проведе работна среща с италиански бизнесмени, които искат да инвестират в КИА. По време на разговора, проф. Манолов представи възможностите за обучение и професионалните направления в Колежа. Чуждестранните гости проявиха интерес към материалната база и възможностите за подготовка на студенти по дългосрочни програми, финансирани от Европейския съюз. Бизнесмените от Италия са на мнение, че завършилите Колежа по икономика и администрация абсолвенти могат да се реализират на високи управленски позиции в много западни фирми. Те дадоха примери с Малта и Кипър, където постоянно се търсят специалисти по сигурността срещу високо заплащане. Президентът на КИА подчерта доброто сътрудничество с Академията на Министерството на вътрешните работи и бързата реализация на кадрите от професионално направление „Национална сигурност”. Италианските предприемачи бяха впечатлени и от знанията, които получават студентите по икономика и администрация. Беше обсъден и въпросът за сътрудничеството на КИА с висши учебни заведения от други държави, като се подчертаха добрите перспективи, които се откриват пред Колежа за международна подкрепа по различни проекти. В края на срещата бизнесмените от Италия се ангажираха да разработят няколко програми, които ще бъдат представени за разискване пред ръководството на КИА. Проф. Манолов изрази убежеднието си, че срещата полага основните на дългосрочно взаимноизгодно партньорство, което ще затвърди Колежа по икономика и администрация сред водещите в страната.