Защо избирам ВУСИ?

Нашата мисия: 

 • Да бъдем модерен център за обучение на студенти в областта на националната сигурност, пазарната икономика и държавното управление;  
 • Да сме изцяло хармонизирани с общоприетите европейски конвенции и да подготвяме високообразовани и компетентни кадри;
 • Да имаме успешно реализирани кадри в условията на динамично изменящата се социална среда и изисквания на пазара на труда.

Какво ще получите във ВУСИ?

 • Висококачествено висше образование; 
 • Иновативни бакалавърски, магистърски и докторски програми;
 • Модерна учебна база;
 • Висококвалифициран преподавателски екип;
 • Стипендии за отличен успех;
 • Участие в студентски практики и доходни стажове по специалността.

Какво ни отличава?

 • Отлична оценка и максимална институционална и програмна акредитация; 
 • Социална програма без аналог в частното висше образование;
 • Реализация на 90% от студентите на ВУСИ успешно по специалността;
 • Дипломите от направление „Национална сигурност” носят най-висок облагаем доход в Пловдив и региона.