Издателски комплекс ВУСИ

Издателска дейност

Литература
Учебници

 

 

ЗА ИЗДАТЕЛСТВОТО

Издателство
Дигитална печатница
Рекламно студио

 

 

 

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА АВТОРИТЕ

ОТНОСНО публикуването на Ваши статии в научните издания на ВУСИ, включително в сп. „Политика и сигурност“, моля вижте техническите изисквания към тези издания.
ОТНОСНО издаването на книга, отделен том на публикация, ако Вие желаете този труд да се признава за научен и евентуално да се ползва за хабилитация, то той трябва да има научен редактор и рецензенти – поне един. Ако искате да се счита само за публикация (без научна стойност), която обаче също може да се цитира, то тогава може и без редактор и рецензент. Това се отнася за всички издавани трудове, в каквато и форма да са те – монография, студия, статия, учебник, учебно помагало и т.н. Информация от НАЦИД. Моля да имате предвид, че Националната агенция вкарва в системата само научни разработки, т.е. такива, които имат рецензенти и научен редактор.

ЗАЯВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ДО ИЗДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ НА ВУСИ  (408 Kb)

За консултации и информация:

тел. 032/345 610; мобилен: 0882 392 740;
е-mail: pechatnica @ vusi.bg

Адрес:

4004 Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105

Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:

Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737

Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422

Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:

Пловдив
info@vusi.bg; ksk@vusi.bg

Офис София
sofia@vusi.bg

Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

 

Адрес:

4004 Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105

Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

 

Телефон:

Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737

Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422

Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:

Пловдив
info@vusi.bg; ksk@vusi.bg

Офис София
sofia@vusi.bg

Офис Хасково
haskovo@vusi.bg