Издателски комплекс ВУСИ

НА ВНИМАНИЕТО НА АВТОРИТЕ

ОТНОСНО публикуването на Ваши статии в научните издания на ВУСИ, включително в сп. „Политика и сигурност“, моля вижте техническите изисквания към тези издания.
ОТНОСНО издаването на книга, отделен том на публикация, ако Вие желаете този труд да се признава за научен и евентуално да се ползва за хабилитация, то той трябва да има научен редактор и рецензенти – поне един. Ако искате да се счита само за публикация (без научна стойност), която обаче също може да се цитира, то тогава може и без редактор и рецензент. Това се отнася за всички издавани трудове, в каквато и форма да са те – монография, студия, статия, учебник, учебно помагало и т.н. Информация от НАЦИД. Моля да имате предвид, че Националната агенция вкарва в системата само научни разработки, т.е. такива, които имат рецензенти и научен редактор.

Адрес:
Пловдив бул. “Кукленско шосе” № 13

Телефон:
032 / 345 610; 0882 392 740

e-mail:
pechatnica @ vusi.bg

Адрес:

Пловдив бул. “Кукленско шосе” № 13

Телефон:

032 / 345 610; 0882 392 740

e-mail:

pechatnica @ vusi.bg

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини