Представянето на тритомната монография „Власт и привилегии в политическата история (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.)“ с автор проф. д.п.н. Георги Манолов – президент на Висшето училище по сигурност и икономика, се състоя на 8 ноември в Литературен клуб „Перото“ в София. Събитието бе уважено от представители на академичните среди, политици, журналисти и общественици. По време на представянето своя коментар за изданието даде доц. д-р Блага Благоева (УНСС).

„Тритомната монография  „Власт и привилегии в политическата история (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.)“ на проф. д.п.н. Георги Манолов има значение в два плана. Единият е историческото натрупване и поднасяне на факти, които са неизвестни. Вторият, който е изключително ценен, че той прави теоретично осмисляне на проблема за властта и привилегиите.

Възниква въпросът: Какво е властта и привилегията атрибут на властта ли е? Ако е неин атрибут, докъде се простира това взаимоотношение власт – привилегии. И ако привилегиите са винаги атрибут на властта, къде е границата да не преминат привилегиите в злоупотреба с привилегии. Преди векове още Сократ поставя въпроса за връзката на морално с легално, после Кант прекрасно я интерпретира в категоричния императив. За мен отговорът на въпроса: Как да не се премине тази граница?, е тъкмо в онова, което ни дава политическата философия – как се съотнасят легалността на привилегиите с легитимността, т.е отношението на общността към тези привилегии. Тогава, когато няма въпиещо противоречие между легитимност и легалност на привилегиите, можем да говорим, че няма нищо страшно, че привилегиите са част от властта и са неин атрибут.

На добър час на книгата, в което не се съмнявам“.