Представянето на тритомната монография „Власт и привилегии в политическата история (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.)“ с автор проф. д.п.н. Георги Манолов – президент на Висшето училище по сигурност и икономика, се състоя на 8 ноември в Литературен клуб „Перото“ в София. Събитието бе уважено от представители на академичните среди, политици, журналисти и общественици. По време на представянето своя коментар за изданието даде проф. д-р Евгени Манев (УниБИТ).

„За продуктивността и за качеството на изследователските трудове на проф. д.п.н. Георги Манолов знаем всички и сме убедени в това.

В действителност тритомната монография  „Власт и привилегии в политическата история“ предполага анализи и размисли от много широк кръг въпроси.

Изследователят проф. д.п.н. Манолов доказва и на практика как да се реализират нещата, като създаде Висшето училище по сигурност и икономика. И мисля, че то, както се развива, в скоро време ще стане университет“.