Представянето на тритомната монография „Власт и привилегии в политическата история (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.)“ с автор проф. д.п.н. Георги Манолов – президент на Висшето училище по сигурност и икономика, се състоя на 8 ноември в Литературен клуб „Перото“ в София. Събитието бе уважено от представители на академичните среди, политици, журналисти и общественици. По време на представянето своя коментар за изданието даде проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова (ВУСИ).

Проф. д.п.н. Георги Манолов ясно казва, че темата за властта и привилегиите я има, откакто съществува светът. Това е една аксиома, която във времето и пространството може да се променя, но запазва значимостта си и своя съществен елемент в развитието на обществото. Всички си говорим, че живеем в света, в който властват власт и пари. Докато четох трите тома на изданието, периодично си припомнях древногръцкия философ Зенон – неговите принципи и парадокси. Той поставя своята философия върху три елемента – движение, пространство, множество. В този контекст четях анализа на проф. д.п.н. Манолов и действително той успява в концентриран вид в посочения триъгълник да даде една ясна представа как се развива светът.

Нека бъдем точни и в една друга посока. Авторът показва, че на практика не се променят политическите системи, а се сменят господарите. Терминологията може в една или друга степен да се променя, но на практика имаме властимащите с техните привилегии, имаме огромната човешка маса – общество, народ, което, реално погледнато, кога са го питали, кога не са. Оказва се, че от народа не зависи каква ще е формата, размера и развитието на привилегиите в определено общество. Да си припомним фразата „пръв между равните“ – тя се е превърнала в една увеличаваща се пропаст между народа и властимащите.

Поздравявам проф. д.п.н. Георги Манолов, че работи заедно с екип за намирането на законодателна форма, с която да се преструктурира и изпълни с ново съдържание етимологията на термина привилегия. Политическата система, в която живеем, все повече и повече губи съдържателна характеристика във вертикалната форма на управление. Партиите, изборите, представителите на тези партии в парламента като цяло са една абсолютно немощна форма на управление, по-точно на представителство, което поставя все повече и повече въпроса: Дали трябва да търсим развитието на обществото във вертикалната политическа система или хоризонталната форма на социално общуване, платформи, съответни сдружения, които ще бъдат на професионален, колегиален или някакъв друг принцип, реално погледнато са също един елемент от променящия се свят. Това, което проф. д.п.н. Георги Манолов е написал, е еманация на развитието на света в контекста на властта и привилегиите. Авторът посочва в тритомника и това, че го има и другия елемент – финансите, парите, когато се заговори за привилегированата финансова система като мотивация на присъствието в нашия или в Европейския парламент. Това дава възможност да се разгледат нещата в новите условия и в променящия се свят. Проф. д.п.н. Манолов доказва, че това, с което се занимава, има конкретна резултатност, има категорично обществено присъствие и актуалността дава възможност чрез запознаването с анализа в тритомника обществото да стане по-спокойно и да разбира по какъв начин може да се промяна светът в негова полза“.