Излезе брой първи за 2013 г. на “Колежански вестник”

Apr 26, 2013

Излезе брой първи за 2013 г. на „Колежански вестник” – издание на Колежа по икономика и администрация – Пловдив (КИА).

В новия брой може да прочетете интересни неща от живота на висшето училище, например, че КИА стана първи доброволчески център за Пловдивски регион по проекта на БТВ „Да изчистим България за един ден” или за това, че обучение по специалностите в сферата на обществения ред и антитерористичната дейност в региона се провежда единствено в КИА.

Друг важен акцент на вестника е, че КИА е единственото висше училище в Пловдивски регион, спечелило три проекта в рамките на година, финансирани с договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Освен това на студентите на КИА се осигурява 240 часа практика по проект „Студентски практики”, при който Колежа е партньор на МОМН.

Подобаващо място е отделено на тържествената промоция на Випуск 2012 и на дейностите по повод 10-годишния юбилей на КИА.

Ще научите още, че КИА дава начален старт на двама от най-младите предприемачи на Пловдив в общинския конкурс „Млад предприемач на град Пловдив”, а също така, че бяха излъчени победителите в колежанския конкурс „Най-добър млад предприемач на КИА.

Ще прочетете още, че колежанската библиотека се обогати с над 80 избрани творби и абонамент за бизнес база данни; ще научите, че колежаните получиха стипендии и награди за студентския празник и се състезаваха за реформи в ЕС на първото регионално студентско състезание на тема «Европейските граждани и реформите в ЕС», за което получиха Сертификати за успешно участие и достойно представяне в младежкия форум в Пловдив, както и че кандидатстудентската кампания 2013/14 стартира успешно.

Последният брой може да прочетете тук: Колежански вестник